Despre noi

Info legale

Datele de identificare ale firmei:

GoodFood Enterprises SRL,

str. Răcari nr 5, corp 51B, parter, București,

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/14506/2015,

CUI: 35273712.

tel:+40 316 204 909

email: client-service@realfoods.ro

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

GoodFood Enterprises SRL. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de cumpărături, livrării bunurilor comandate precum și informării  clienților care au optat pentru aceasta asupra ofertelor noi și promoționale.

Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor și livrării bunurilor comandate. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor. Datele dumneavoastră sunt stocate criptat, pe serverele cu acces restricționat pe care se află site-ul realfoods.ro Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către GoodFood Enterprises SRL şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la GoodFood Enterprises SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

GoodFood Enterprises SRL a depus o cerere la Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub numărul 30338/22.12.2015.


Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.